dziewczyna

Kilka zasad, których stosowanie pomo?e w skuteczny sposób wybieli? z?by

Ka?dy, kto marzy o hollywoodzkim u?miechu na pewno cho? raz w swoim ?yciu próbowa? polecanych w internecie metod wybielania z?bów. Niektóre z nich mog?y by? bardziej, a niektóre mniej skuteczne. Niestety samo mycie nie wystarczy i trzeba si?…

Read more »
dziewczyna

Co je?? zaraz po za?o?eniu aparatu na z?by? Podpowiadamy!

Je?li jeste? ju? dumnym posiadaczem aparatu na z?by, to musisz wiedzie?, ?e jedzenie wszystkiego chwil? po wyj?ciu od ortodonty nie b?dzie najlepszym pomys?em. Co w takim razie mo?na spo?ywa?, a czego unika? w pierwszych dniach po za?o?eniu aparatu?

Read more »
dziewczyna

Aparat na z?by – i co dalej?

Je?li zbli?a si? termin zdj?cia Twojego aparatu ortodontycznego, to na pewno odliczasz ju? godziny do tej wyczekiwanej chwili. Jednak pi?kny u?miech i proste z?by nie utrzymaj? si? d?ugo, gdy o nie odpowiednio nie zadbasz.

Read more »
pasta

Jak wybra? past? do z?bów? Na co zwróci? uwag?? Podpowiadamy!

B?d?c w sklepie ci??ko zdecydowa? si? na jedn? past? do z?bów, gdy wybór jest tak du?y. Obecnie prawie ka?dy producent reklamuje swój produkt jako najlepszy, co nie zawsze pokrywa si? z prawd?. W takim razie, co trzeba wiedzie?…

Read more »
dziewczyna

Klasyczny aparat ortodontyczny – wszystko, co warto wiedzie? przed za?o?eniem

Osoby, którym doskwieraj? rozmaite wady zgryzu na pewno zastanawiaj? si?, jak przebiega leczenie przy u?yciu aparatu ortodontycznego i ile kosztuje. Bez obaw – na te i inne pytania odpowiemy w tym krótkim artykule.

Read more »
jak wybieli? z?by

Jak skutecznie wybieli? z?by? Podpowiadamy!

Pi?kny u?miech to klucz do zrobienia dobrego pierwszego wra?enia. Chocia? bez wysi?ku ci??ko o ?nie?nobia?e z?by rodem z Hollywood, to dzi?ki odpowiedniej piel?gnacji mo?na wybieli? z?by nawet o kilka odcieni. Co w tej sytuacji sprawdzi si? najlepiej?

Read more »
szczoteczka dla dziecka

Jak? szczoteczk? do z?bów wybra? dla dziecka?

Dbanie o w?a?ciw? higien? jamy ustnej jest bardzo wa?ne i to w ka?dym wieku. Dlatego te? ju? od pierwszego z?bka, który pojawi si? u maluszka nale?y zacz?? nauk? szczotkowania. Rodzaj szczoteczki rodzic musi dopasowa? odpowiednio do wieku dziecka….

Read more »
z?by

Poznaj 5 mitów na temat piel?gnacji z?bów w starszym wieku

Je?li jeste? w podesz?ym wieku i w g?owie masz my?l, ?e nie musisz ju? dba? o swoje naturalne z?by, bo przecie? i tak b?dzie trzeba wkrótce zast?pi? je protez? to jeste? w b??dzie! Je?li masz dziadka, babci?, rodzica z takim podej?ciem…

Read more »
szczoteczka

Szczoteczka elektryczna czy manualna? Któr? wybra??

Obecnie wiele osób zadaje sobie pytanie: ?Czy powinienem wymieni? swoj? star?, tradycyjn? szczoteczk? na now?, elektryczn??” Oczywi?cie jest to zrozumia?e, poniewa? ka?dy chce by jego u?miech by? zadbany. Co warto wówczas wiedzie?? Podpowiadamy!

Read more »
aparat silikonowy

Niewidoczny aparat silikonowy na z?by – poznaj go!

Wada zgryzu towarzyszy wielu osobom. Na szcz??cie w dzisiejszych czasach nie leczy si? jej ju? tylko u dzieci. Obecnie tak?e co raz wi?cej osób doros?ych decyduje si? na regularne wizyty w gabinecie ortodontycznym, a cz?sto tak?e noszenie aparatu…

Read more »